فیس بوک، گوگل و توئیتر حسابهای نشریه آمریکن هرالد تریبیون را که توسط رژیم آخوندی تأمین مالی می شود  مسدود کردند


سخنگوی فیسبوک به سی ان ان گفت:کارکنان فیسبوک براساس تحقیقات خود میگویند این سایت در ارتباط با رسانه های حکومت ایران است فیسبوک صفحات آن را در سال ۲۰۱۸ حذف کرد.

    بدنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندی آلبانی بنیاد سعدی، مرکز آموزش جاسوسی و تروریسم رژیم، را تعطیل میکند

 

بدنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندی از آلبانی، وزیر آموزش، ورزش و جوانان این کشور دستور تعطیلی فوری بنیاد موسوم به سعدی متعلق به رژیم ایران را در خاک آلبانی صادر کرد.

مرکز صدور تروریسم رژیم آخوندی در آلبانی به دستور این دولت تعطیل شد

به دنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم توسط آلبانی
بنیاد پوششی صدور ارتجاع و تروریسم رژیم آخوندی در تیرانا
به دستور وزارت آموزش و پروش آلبانی تعطیل شد

آخوند احمد حسینی الست رئیس بنیاد پوششی سعدی شیرازی
و دیپلومات تروریست دیگر رژیم محمد علی ارض پیما نعمتی
روز ۱۵ژانویه (۲۵دیماه۹۸) از آلبانی اخراج شدند


تاپ چنل: نفردوم اخراجی
 در بنیاد سعدی شیرازی بسیارفعال بود
 منابع به تاپ چنل گفتند این افراد درتماس مستقیم
با قاسم سلیمانی بودند که توسط آمریکا کشته شد

صفحه1 از5919