چندین هزار نفر از حامیان یک گروه اپوزیسیون تبعیدی ایران روز جمعه در پاریس دست به راهپیمایی زدند و خواستار پایان یافتن رژیم آخوندی حاکم بر ایران شدند.

جمعیت حاضر در این تظاهرات، پوسترهای مریم رجوی و مسعود رجوی را در دست داشتند.
مقر اصلی این گروه در حومه پاریس است و چند هزار از اعضایش هم در آلبانی می باشند که در یک تلاش به وساطت سازمان ملل از عراق منتقل شدند. حامیان این گروه در سایر کشورهای غرب بعنوان بخشی از ایرانیان در تبعید پراکنده هستند.
واشنگتن پست با اشاره به تدابیر شدید امنیتی در گردهمایی و تظاهرات پاریس توطئه تروریستی رژیم گردهمایی مقاومت در پاریس در تیرماه گذشته را یادآور شده و می افزاید: یک دیپلومات رژیم ایران در اتریش مستقر بود، هم اکنون بجرم دادن مواد منفجره و بمب به زوج ایرانی تبار در زندان بسر می برد.