براثر ریزش معدن سامان کاوش در طبس متأسفانه تعدادی از معدنچیان جان سپردند.

پیکر بی جان دوتن از کارگران معدن تا عصر پنجشنبه از زیر آوار بیرون کشیده شده بود. از شمار دقیق قربانیان ریزش این معدن خبری در دست نیست.
هنوز هیچ کمکی از جمله کمک هوایی برای امداد رسانی به این معدن صورت نگرفته است.