روز دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸، کارگران کارخانه آذرآب اراک به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی برای سیزدهمین روز متوالی در مقابل کارخانه تجمع کرده و دست به اعتراض زدند.

آنها خواهان آزادی کارگرانی که روز یکشنبه دستگیر شده بودند، گردیدند. امروز خانواده کارگران دستگیر شده نیز به تجمع اعتراضی کارگران پیوسته بودند.
 
اعتراضات امروز در حالی بود که نیروهای سرکوبگر برای جلوگیری از ادامه و گسترش اعتراضات کارگران، کارخانه را تعطیل و انبوه مزدوران یگان ویژه ضدشورش و نیروی انتظامی را به محل گسیل کرده بودند.

نیروهای سرکوبگر به کارگران و خانواده‌های کارگران دستگیر شده حمله ور شده و با شلیک گاز اشک آور و ضرب و شتم معترضان، تلاش کردند آنها را متفرق کنند. کارگران با روشن کردن آتش و پرتاب سنگ به دفاع از خود پرداختند.

روز یکشنبه نیز ماموران رژیم با با شکستن دوربین های مداربسته کارخانه و با شلیک گاز اشک آور، کارگران را مجبور به خروج از کارخانه کرده و آنرا تعطیل اعلام کردند.

روز گذشته خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به کارگران شجاع و مقاوم آذرآب اراک درود فرستاد و از عموم مردم اراک بخصوص جوانان شورشگر خواست به پشتیبانی از کارگران معترض برخیزند. وی سازمان بین المللی کار و سندیکاها و اتحادیه های کارگری و عموم مدافعان حقوق کارگران را به محکوم کردن سیاستهای ضدکارگری رژیم آخوندی و حمایت از حقوق کارگران ایران فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹مهر ۱۳۹۸ (۲۱ اکتبر۲۰۱۹)