بدنبال سه برابر شدن قیمت بنزین، مردم محروم و به جان آمده از چپاول رژیم فاسد آخوندی، در بسیاری از شهرهای ایران دست به اعتراض زدند. این اعتراضات بعد از ظهر امروز در شهرهای مختلف استان خوزستان ابعاد گسترده ای بخود گرفت.

 

روز چهارشنبه، ۶ نوامبر در جلسه‌ای در سنای آمریکا با شرکت سناتورها، مشاوران، مقامات سابق دولتی، و رسانه های جمعی، از جمله سناتور تد کروز و سناتور بوزمن در حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران سخنرانی کردند.

 

روز پنجشنبه میدان تحریر بغداد شاهد حضور گسترده دانشجویان جوانان عراقی بود. آنها روز دیگری از قیام قهرمانانه خود را با جنگ و گریز با نیروهای تا دندان مسلح و وحوش خامنه ای در میدان خلانی شروع کردند.

صفحه2 از5892