اذعان رژیم به خطر زلزله های شدیدتر وآسیب پذیری تهران


به دنبال زمین لرزه ۵ و یک دهم ریشتری در دماوند تا ساعت ۸شب شنبه ۶۲پس لرزه در این منطقه به وقوع پیوسته و برنگرانیهای مردم به ویزه طبقات محروم در بحبوحه فاجعه کرونا و گسیل زحمتشکان به قربانگاه بازگشایی مشاغل افزوده است.

اعتراض مردم افغانستان علیه جنایت پاسداران خامنه ای

پس از انتشار خبر پیدا شدن جسد ۱۸ نفر از غرق‌شدگان در رودخانه هریرود توسط پاسداران جنایتکار خامنه ای، شهروندان خشمگین افغانی در منطقه کهسان هرات جاده‌ها را مسدود کردند و خواستار محاکمه و مجازات عاملان این جنایت تکان دهنده شدند.

آمار بهت‌انگیز قربانیان کرونا در ۳۱۴ شهر از مرز ۴۰ هزار نفر گذشت

 
خانم مریم رجوی: در حاکمیت آخوندها آسیب‌پذیری مردم در زلزله و بیماری مخصوصاً در استان تهران با ۱۴ میلیون جمعیت بسیار زیاد است. آنها زیرساختها را قتل‌عام و امکانات را غارت کرده‌اند. همدردی و همیاری در وضعیت اضطراری یک فریضة ملی است.جوانان شجاع و زنان پیشتاز در شوراهای مردمی باید ابتکار عمل را بدست بگیرند.

اعتراف وزیر کشور رژیم به مهندسی آمار تلفات کرونا و جلوگیری از انتشار آمار ۷ ارگان دولتی


اعتراف رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم ۱۶ اردیبهشت ۹۹: موضوع دیگر که آنجا خیلی بحث شد دستگاههای رسمی ما حداقل ۷ دستگاه آمارهای مختلفی را ارائه میدهند از وضعیت بهرحال بستری یا فوتی که متفاوت هست، بحث های زیادی آنجا انجام شد. مقرر شد که با توجه به فرمتی که آنجا تصویب شد هیچ دستگاه دیگری آمار اعلام نکند، همه هر کس هم می خواهد آمار اعلام کند پایه آمار و مبانی مال وزارت بهداشت است،

صفحه8 از5971