اعتراف خلیفه ارتجاع به ورشکستگی سیاستهای بی دنده ترمز ولایت خامنه ای


تأکیدات مجرمانه خامنه‌ای بر فرستادن زحمتکشان به قربانگاه کرونا و بلوفهای قدرت‌نمایی درباره ماهواره پرانی وآزمایشهای موشکی برای حفظ نظام ولایت و به بهای انهدام اقتصاد ایران و تشدید تحریمها

مایک پمپئو:  رفتار رژیم آخوندی با مهاجران افغان بسیار انرجار آور بود

وزیر خارجه آمریکا درباره رفتار وحشیانه و قتل مهاجران افغان توسط حکومت آخوندی گفت: بسیار انزجار آور بود پاسداران رژیم ایران در مرز افغانستان در استان هرات مهاجران افغان را مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار داده و غرق کردند.

صفحه9 از5971