پس از ناامیدی ِرژیم از مذاکره و باجگیری ِنفتی و اعتبار ِمالی، و به دنبال جلسه سران ِسه قوه ِنظام ِدرمانده ِولایت فقیه، آخوند روحانی به همراه آخوند ِجلاد ابراهیم رئیسی و پاسدار علی لاریجانی، مرحله ِسوم ِخودزنی در نقض برجام را اعلام کرد.

صفحه9 از5864