جمعی از حامیان مقاومت در سوئیس در شهر وینترتور با برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب و جمع آوری امضا، جنایات رژیم ضدبشری آخوندی را افشا نموده و برای اعتصاب و اعتراضات سراسری در ایران حمایت جمع آوری کردند. پنجشنبه ۱۱ مرداد

 

جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در یوتوبری (سوئٔد)، روز شنبه ۶ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر همبستگی خود را با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات مردمی علیه رژیم آخوندی را اعلام کردند.

 

روز شنبه ۶ مرداد، جمعی از حامیان مقاومت ایران در تورنتو با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، حمایت خود از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات گسترده مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی را اعلام کردند.

 

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در مالمو در سوئٔد روز شنبه ۶ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر حمایت خود را از اعتراضات سراسری در شهرهای میهن بخصوص اعتصاب سراسری و ادامه دار رانندگان کامیون اعلام کردند.

 

ایرانیان آزاده،‌ اشرف نشانان در کشورهای مختلف(هلند، نروژ، سوئد، دانمارک، سوئیس، اتریش،) روزهای جمعه و شنبه ۲۹ و۳۰ تیر با برگزاری تظاهرات در کشورهای مختلف جهان، توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران را محکوم کردند.

حضور آخوند جلاد و شیاد حسن روحانی در اتریش همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در وین که در خاک آلمان دستگیر شده است، در تظاهرات اعتراضی اشرف نشانها به شدت محکوم شد.

صفحه10 از198