با خروج ایالات متحده از توافق اتمی و را افتادن سیاه‌چاله‌ای به‌نام تحریم‌ها علیه دستگاه مالی و اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه، تمام هم وغم رژیم بر راه‌اندازی آب باریکه‌ای به‌نام «کانال ویژه مالی» که بعداً «به «اینس‌تکس» تغییر نام و هویت داد، متمرکز گردیده است.

رژیم آخوندی – توسعه برنامه موشکی در سایه ماهوارهشکست چندباره پرتاب موشک بالستیک به فضا از سوی دیکتاتوری ولی فقیه اکنون دیگر هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشته که رژیم آخوندی در سایه آزمایش پرتاپ ماهواره به فضا، مطامع و سیاست های مخرب دیگری در ضمیر خود دارد.با گذشت قریب یک ماه از سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پاسداران، اکنون وکلای قربانیان این سانحه عامدانه از ارجاع پرونده محاکمه خامنه ای و سپاه پاسداران به یک محکمه بین المللی خبرداده اند.

شدت گرفتن جنگ گرگها برسر نمایش انتخاباتبا ورود خامنه ای به صحنه نمایش انتخابات و موضعگیری صریح وی به نفع شورای نگهبان که مهر تائیدی بر سیاست انقباض وحذف باند مقابل می باشد، اکنون آخوند روحانی ضمن زدن پاتک، تلاش دارد تا با «لایحه اصلاح نظارت بر انتخابات» دستان ولی فقیه را در پوست گردو بگذارد.

صفحه3 از290