برخلاف تصور رژیم آخوندی مبنی براینکه در صورت بروز تنش در منطقه و ایجاد بحران‌های تصنعی و یا موشک پرانی و بمب گذاری علیه منابع و کشتی های نفتی در خلیج فارس، اکنون داده‌های بازار از سقوط شدید بهای نفت خبر می دهند.هنوز جوهر تازه ترین سخنان ولی‌فقیه زهر خورده مبنی بر اینکه «مذاکرسم» است و «با این دولت کنونی سم مضاعف» است، خشک نشده، آخوند روحانی در تلاشی دیگر ضمن شاخ و شانه کشیدن برای ولی نعمت خود، یکبار دیگر بر لزوم مذاکره با آمریکا تاکید کرد.برگزاری سه اجلاس مهم از سوی کشورهای اسلامی و همسایه در مکه و توافقات بعمل آمده در این رشته از کنفرانس‌ها که بنظر بسیاری از کارشناسان مسائل ضد تروریسم و بنیادگرایی، شکست سنگینی برای دیکتاتوری ولی فقیه بهمراه داشت، به یقین سخن از شکل گیری روند دیگری در منطقه خاورمیانه طی هفته های آینده را دارند.

صفحه9 از267